Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD Uhelné sklady Mimoň

A. Jakostní vady

1) Všechny vady (reklamace) bude kupující provádět pouze písemnou formou pomocí formulářů k tomu
určených.
2) Vadou se rozumí odchylka kvalitativních parametrů uhlí stanovených jakostními parametry
prvovýrobců.
3) Vadu uhlí je kupující povinen prodávajícímu prokázat.
4) Kupující je povinen prohlédnout uhlí bez zbytečného odkladu. Prodávající nenese odpovědnost za
později oznámené vady.
5) Záruční doba pro zjevné vady uhlí (tj. viditelná hlušina či jiné nečistoty nebo zvýšený obsah prachu,
nadsítného a podsítného,než je určeno v katalogu výrobce) je 10 kalendářních dnů od data expedice
dle nákladního listu nebo vážního lístku.
6) Záruční doba pro skryté vady uhlí (tj. vady uhlí zjistitelné laboratorním rozborem) je 30 kalendářních
dnů od data expedice dle nákladního listu nebo vážního lístku.
Kupující je povinen umožnit prodávajícímu odběr kontrolního vzorku vadného uhlí pro nezávislý
laboratorní rozbor nebo odběr kontrolního vzorku provést sám dle normy ČSN 44 1304 za přítomnosti
pověřené osoby.
7) V Protokolu o vadách kupující uvede popis vad uhlí a přiměřenou požadovanou slevu z kupní ceny.
Protokol o vadách kupující doloží kvalitní fotodokumentací.
8) Nedojde-li k jiné dohodě, je kupující povinen dodávku uhlí, u níž kupující uplatňuje nároky z vad,
vyložit, odděleně od jiného uhlí uskladnit, označit, šetrně s dodávkou uhlí manipulovat, při skladování
minimalizovat vliv klimatických podmínek a nesmí s uhlím nakládat způsobem, který by mohl ztížit nebo
znemožnit kontrolu vad prodávajícímu.
9) Kupující je povinen vytvořit prodávajícímu podmínky k ověření oprávněnosti nároků z vad uhlí.
10) Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu součinnost spočívající v tom, že do 2 pracovních dnů
od sepsání Protokolu o vadách, oznámí kupujícímu, zda a kdy, se k vyřízení nároku z vad uhlí dostaví.
11) Jsou-li prodávajícím vady uznány jako oprávněné, může kupující požadovat nárok z vad uhlí, a to
přiměřenou slevu z kupní ceny, která je jediným nárokem kupujícího z vad uhlí. Kupující, kterému vznikl
nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny, není oprávněn požadovat jinou náhradu škody způsobenou
vadou uhlí, na které se sleva vztahuje.
12) Náklady spojené s řešením nároku z vad nese prodávající jen tehdy, byla-li vada uhlí prokázána, v
opačném případě je hradí kupující.

B. Váhové reklamace

1) Váhové reklamace kupující uplatňuje bezprostředně po dodávce paliva.


Zpracoval: Štěpánek J.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Reklamační řádReklamační řád

AKCE / SLEVY


další informace

obrázek
V oboru prodeje paliv podnikáme již od roku 1992. Velice si ceníme našich zákazníků, proto jim poskytujeme výhodné ceny, množstevní slevy a přizpůsobujeme se jejich individuálním požadavkům. Pokud se klient nemůže do našeho skladu dostavit během otevírací doby, jsme mu po dohodě k dispozici i mimo pracovní dobu.
Domů Uhelné sklady Štěpánek

Created by © 2016 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign